Klimaatsystemen in de voedingsindustrie

Klimaatinstallaties in de voedingsindustrie moeten voldoen aan strikte wetgeving voor de voedselveiligheid en hygiëne, bij specifieke productieprocessen.

Nergens zijn de eisen aan het productieproces zo hoog als in de voedingsindustrie

En niet alleen het productieproces, ook de gebruikte materialen, de mensen én de klimaatinstallatie moeten aan de strenge hygiënische eisen voldoen die kwaliteitssystemen als HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) opleggen.

Colt biedt klimaatsystemen voor de:

 • zuivelindustrie
 • drankenindustrie, brouwerijen
 • groente- en fruitindustrie
 • zoetwarenindustrie
 • brood-en banketfabrieken, industriële bakkerijen
 • vlees(verwerkende)industrie
 • thee-en koffie-industrie

Veel voorkomende klachten

Het binnenklimaat in de voedingsindustrie is net zo divers als het soort bedrijven in deze sector, maar universeel doen zich problemen voor met warmte, vocht, tocht en hygiëne.

1. Temperatuur

In veel bedrijven komen temperatuurschommelingen voor. Het is (plaatselijk) veel te warm door bijvoorbeeld de ovens in de brood-en banketindustrie, door pasteuriseerprocessen in de dranken-en zuivelindustrie, door blancheren in de groente-en fruitverwerking of door het branden van koffie.

2. Vocht

In vrijwel alle bedrijven binnen de voedingsindustrie ontstaat door het productieproces een te hoge relatieve vochtigheid en daardoor condensatie. Nevel en mistvorming, beslagen ramen en gladde vloeren zijn het gevolg en tasten de gebouwconstructie en de apparatuur aan.
De kans op schimmelvorming stijgt en dit is uit hygiënisch oogpunt absoluut ontoelaatbaar. Bovendien wordt de productkwaliteit in een aantal bedrijven direct beïnvloed door de vochtigheidsgraad.

3. Tocht

Door overdruk, directe machine-afzuiging of door luchtverplaatsing van warmere afdelingen naar koelere ruimten ontstaat er tocht en dat zorgt voor onaangename arbeidsomstandigheden.

4. Luchtkwaliteit

De luchtkwaliteit varieert per bedrijf. Zo komt bijvoorbeeld in de meel-en veevoederindustrie, zoetwarenindustrie, brood-en banketfabrieken en de thee-en koffie-industrie veel stof voor en kunnen agressieve dampen of vettige lucht voorkomen.

De oplossing? Onze integrale benadering

Voor ieder klimaatprobleem in de voedingsindustrie biedt Colt een passend concept, waarbij we de problemen integraal benaderen en een op maat gemaakte oplossing voorstellen.

De klimaatsystemen die Colt in deze sector toepast, kenmerken zich door:

 • hygiënische coatings / RVS kanalen
 • een eenvoudige reinigingsmanier
 • filtratie op maat
 • een hoog rendement en laag energieverbruik

Daarbij werkt Colt vanuit een geïntegreerde aanpak. In een eerste fase voeren we ter plaatse een onderzoek en analyseren we het probleem. Vervolgens ontwikkelen we een specifiek concept voor uw bedrijf en geven we een advies dat gegarandeerd resultaat oplevert. Ten slotte is ook de productie en installatie én het service en onderhoud van de technische apparatuur in eigen handen.

 • NL
 • FR

Ons cookiegebruik

Welkom! Leuk dat je onze website bezoekt. Wij maken gebruik van noodzakelijke cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed en veilig werkt. We kunnen ook statistische cookies (inclusief cookies van derden) gebruiken om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken, bv. veiligheid, netwerkbeheer, toegankelijkheid, taalinstelling, ... Je kan deze cookies desactiveren door je browserinstellingen te wijzigen. Dat kan echter de werking van de website beïnvloeden.

Wij maken gebruik van anonieme, analytische cookies om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te kunnen opvolgen en te kunnen nagaan hoe onze website gebruikt wordt (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek…). Zo kunnen we de inhoud van onze website verbeteren. Meer informatie over de werking van deze cookies vind je in ons cookiebeleid.

Notre utilisation des cookies

Bienvenue! Ravi que vous visitiez notre site Web. Nous utilisons les cookies nécessaires pour garantir un bon fonctionnement et en toute sécurité de notre site Web. Nous pouvons également utiliser des cookies statistiques (dont des cookies tiers) pour améliorer votre expérience d’utilisateur de notre site.

Les cookies nécessaires assurent les fonctionnalités de base de notre site Web, comme la sécurité, la gestion du réseau, l'accessibilité, le choix de la langue, … Vous pouvez les désactiver en modifiant les paramètres de votre navigateur. Toutefois, cela peut affecter le fonctionnement du site.

Nous utilisons des cookies d’analyse anonymes pour pouvoir suivre le nombre de visiteurs des différentes parties du site Web et comprendre comment notre site est utilisé (pages visitées, durée moyenne de la visite, ...). De cette façon, nous pouvons améliorer le contenu de notre site . Vous trouverez de plus amples informations sur le fonctionnement de ces cookies dans notre politique en matière de cookies.