De 3 toepassingen van plasmafiltratie – ionisatie

Ionisatie als oplossing voor onaangename geuren, fijn stof en schimmel

1. Onaangename geuren verwijderen

De ionisatietechniek is onder meer geschikt om de geuremissie van slachtafval en GFT te verminderen.

Hoe werkt het?

Zuurstof wordt langs een hoog frequente buis geleid. De zuurstofdeeltjes worden hier positief geladen en gaan daardoor een reactie aan met de geurmoleculen. De geurmoleculen vallen uiteen in de oorspronkelijke componenten.

In tegenstelling tot nageschakelde technieken vindt de geurbestrijding direct bij de bron plaats, waarbij de ruimte zelf als reactiekamer gebruikt wordt.

Voordelen

    • Hoog rendement (95%).
    • Laag energieverbruik.
    • Schadelijke agressieve componenten worden in de ruimte afgebroken waardoor de constructie langer behouden blijft.

2. Dé oplossing tegen stof

Een tweede toepassing is plasmafiltratie als stofbestrijding, bijvoorbeeld in de metaalindustrie.

Hoe werkt het?

Door de geladen ionen worden de lasstoffen geclusterd, ze worden zwaar en vallen naar beneden. Ze kunnen niet meer worden ingeademd. Vrijkomende geuren en gassen worden afgebroken.

 

3. Schimmelbestrijding in productiehallen

Een derde toepassing is de actieve bacteriën en schimmels bestrijden in onder andere de voedingsindustrie.

Hoe werkt het?

Het ionisatiesysteem produceert bipolaire zuurstofmoleculen. Deze moleculen oxideren of neutraliseren vervuilingen, geuren, schimmels etc. en houden de lucht op natuurlijke wijze zuiver. Schimmels worden zo onschadelijk gemaakt en kunnen via de lucht niet meer overgedragen worden.

Ondervindt uw bedrijf een van deze problemen? Onze specialisten helpen u graag verder met een oplossing op uw maat.

  • NL
  • FR

Ons cookiegebruik

Welkom! Leuk dat je onze website bezoekt. Wij maken gebruik van noodzakelijke cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed en veilig werkt. We kunnen ook statistische cookies (inclusief cookies van derden) gebruiken om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken, bv. veiligheid, netwerkbeheer, toegankelijkheid, taalinstelling, ... Je kan deze cookies desactiveren door je browserinstellingen te wijzigen. Dat kan echter de werking van de website beïnvloeden.

Wij maken gebruik van anonieme, analytische cookies om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te kunnen opvolgen en te kunnen nagaan hoe onze website gebruikt wordt (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek…). Zo kunnen we de inhoud van onze website verbeteren. Meer informatie over de werking van deze cookies vind je in ons cookiebeleid.

Notre utilisation des cookies

Bienvenue! Ravi que vous visitiez notre site Web. Nous utilisons les cookies nécessaires pour garantir un bon fonctionnement et en toute sécurité de notre site Web. Nous pouvons également utiliser des cookies statistiques (dont des cookies tiers) pour améliorer votre expérience d’utilisateur de notre site.

Les cookies nécessaires assurent les fonctionnalités de base de notre site Web, comme la sécurité, la gestion du réseau, l'accessibilité, le choix de la langue, … Vous pouvez les désactiver en modifiant les paramètres de votre navigateur. Toutefois, cela peut affecter le fonctionnement du site.

Nous utilisons des cookies d’analyse anonymes pour pouvoir suivre le nombre de visiteurs des différentes parties du site Web et comprendre comment notre site est utilisé (pages visitées, durée moyenne de la visite, ...). De cette façon, nous pouvons améliorer le contenu de notre site . Vous trouverez de plus amples informations sur le fonctionnement de ces cookies dans notre politique en matière de cookies.