Brandveiligheid en RWA in tunnels

Bij het ontwerpen van een rookbeheersing- en ventilatiesysteem voor spoor-, metro- en verkeerstunnels staat tunnelveiligheid voorop.

Rookbeheersing en ventilatie in tunnels

Bij het ontwerpen van een rookbeheersing- en ventilatiesysteem voor spoor-, metro- en verkeerstunnels staat tunnelveiligheid voorop.

Voordelen ventilatie

  • Verhoogt het welzijn van de aanwezige personen

Voordelen rookbeheersing

  • Vereenvoudigt de inzet van de brandweer
  • Beschermt de constructie
  • Verbetert de vluchtomstandigheden

Ventilatiesysteem in tunnels

Waar in het verleden tunnels werden voorzien van een ventilatiesysteem om verontreinigde lucht (uitlaatgassen) uit de tunnel af te voeren, ligt de nadruk nu op het afvoeren van rook en warmte die vrijkomen bij een brand.

Voertuigen worden steeds schoner, waardoor de verontreiniging minder belangrijk wordt. Recente branden in tunnels hebben daarentegen wel het belang van een goede rookbeheersingsinstallatie aangetoond.

Tunnelventilatie

Ventilatie in tunnels kan op meerdere manieren:

  • Dwarsventilatie: er wordt van links naar rechts over de brandhaard geventileerd
  • Langsventilatie: de rook wordt langs één kant uit de tunnel geduwd
  • Semi-dwarsventilatie

Colt heeft de expertise in huis om een compleet concept voor tunnelveiligheid te bieden. Colt maakt voor het ontwerpen van een systeem voor tunnelveiligheid gebruik van CFD (Computational Fluid Dynamics) - een simulatietechniek die gedetailleerde informatie verschaft over de te verwachten luchtstromingen.

  • NL
  • FR

Ons cookiegebruik

Welkom! Leuk dat je onze website bezoekt. Wij maken gebruik van noodzakelijke cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed en veilig werkt. We kunnen ook statistische cookies (inclusief cookies van derden) gebruiken om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken, bv. veiligheid, netwerkbeheer, toegankelijkheid, taalinstelling, ... Je kan deze cookies desactiveren door je browserinstellingen te wijzigen. Dat kan echter de werking van de website beïnvloeden.

Wij maken gebruik van anonieme, analytische cookies om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te kunnen opvolgen en te kunnen nagaan hoe onze website gebruikt wordt (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek…). Zo kunnen we de inhoud van onze website verbeteren. Meer informatie over de werking van deze cookies vind je in ons cookiebeleid.

Notre utilisation des cookies

Bienvenue! Ravi que vous visitiez notre site Web. Nous utilisons les cookies nécessaires pour garantir un bon fonctionnement et en toute sécurité de notre site Web. Nous pouvons également utiliser des cookies statistiques (dont des cookies tiers) pour améliorer votre expérience d’utilisateur de notre site.

Les cookies nécessaires assurent les fonctionnalités de base de notre site Web, comme la sécurité, la gestion du réseau, l'accessibilité, le choix de la langue, … Vous pouvez les désactiver en modifiant les paramètres de votre navigateur. Toutefois, cela peut affecter le fonctionnement du site.

Nous utilisons des cookies d’analyse anonymes pour pouvoir suivre le nombre de visiteurs des différentes parties du site Web et comprendre comment notre site est utilisé (pages visitées, durée moyenne de la visite, ...). De cette façon, nous pouvons améliorer le contenu de notre site . Vous trouverez de plus amples informations sur le fonctionnement de ces cookies dans notre politique en matière de cookies.