Brandveiligheid en RWA in industriële gebouwen

In industriële gebouwen kan een rookbeheersingssysteem verschillende doelen dienen.

Rookbeheersing en RWA in industriële gebouwen

Het systeem zorgt in geval van brand voor

  • een veilige vluchtweg voor aanwezige personen
  • minder schade aan gebouwen en goederen

Bovendien

  • biedt het de brandweer zicht op de brandhaard en
  • maakt het grotere brandcompartimenten mogelijk.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Het principe van een rookbeheersingssysteem met behulp van een rook- en warmteafvoer installatie is gebaseerd op meerdere onderdelen:

hete rookgassen worden afgevoerd door een natuurlijk RWA systeem of een mechanisch RWA systeem, dit wordt ondersteund door luchttoevoersystemen en rookschermen.

Bijkomend voordeel is dat een rook- en warmteafvoersysteem (RWA) bijdraagt aan schadebeperking in geval van brand. Dit wordt veelal door verzekeringsmaatschappijen gehonoreerd.

Bijlage 6 'Brandpreventievoorschriften voor industriegebouwen'

Rook- en warmteafvoersystemen (RWA) dienen te voldoen aan de eisen die vermeld zijn in Bijlage 6 van het Koninklijk Besluit “Basisnormen inzake brand-en explosiepreventie”. *

*Het koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen » (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 januari 2017).

Deze website maakt gebruik van cookies om de klantervaring te verbeteren. Door verder te gaan, geeft u toestemming voor dit gebruik.

Standard

Deze website maakt gebruik van cookies om de klantervaring te verbeteren. Door verder te gaan, geeft u toestemming voor dit gebruik.