Brandveiligheid en RWA in industriële gebouwen

In industriële gebouwen kan een rookbeheersingssysteem verschillende doelen dienen.

Rookbeheersing en RWA in industriële gebouwen

Het systeem zorgt in geval van brand voor

  • een veilige vluchtweg voor aanwezige personen
  • minder schade aan gebouwen en goederen

Bovendien

  • biedt het de brandweer zicht op de brandhaard en
  • maakt het grotere brandcompartimenten mogelijk.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Het principe van een rookbeheersingssysteem met behulp van een rook- en warmteafvoer installatie is gebaseerd op meerdere onderdelen:

hete rookgassen worden afgevoerd door een natuurlijk RWA systeem of een mechanisch RWA systeem, dit wordt ondersteund door luchttoevoersystemen en rookschermen.

Bijkomend voordeel is dat een rook- en warmteafvoersysteem (RWA) bijdraagt aan schadebeperking in geval van brand. Dit wordt veelal door verzekeringsmaatschappijen gehonoreerd.

Bijlage 6 'Brandpreventievoorschriften voor industriegebouwen'

Rook- en warmteafvoersystemen (RWA) dienen te voldoen aan de eisen die vermeld zijn in Bijlage 6 van het Koninklijk Besluit “Basisnormen inzake brand-en explosiepreventie”. *

*Het koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen » (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 januari 2017).

  • NL
  • FR

Ons cookiegebruik

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Door op ‘Accepteren en doorgaan’ te klikken ga je akkoord met het gebruik van cookies (noodzakelijke, statistieken) zoals omschreven in ons privacybeleid. Je kunt ook met alleen .

Notre utilisation des cookies

Ce site web utilise différents types de cookies. En cliquant sur "Accepter et continuer", vous acceptez l'utilisation de cookies (nécessaires, statistiques) comme décrit dans notre politique de confidentialité. Vous pouvez également .