Brandveiligheid en RWA in industriële gebouwen

In industriële gebouwen kan een rookbeheersingssysteem verschillende doelen dienen.

Rookbeheersing en RWA in industriële gebouwen

Het systeem zorgt in geval van brand voor

  • een veilige vluchtweg voor aanwezige personen
  • minder schade aan gebouwen en goederen

Bovendien

  • biedt het de brandweer zicht op de brandhaard en
  • maakt het grotere brandcompartimenten mogelijk.

Hoe gaat dit in zijn werk?

Het principe van een rookbeheersingssysteem met behulp van een rook- en warmteafvoer installatie is gebaseerd op meerdere onderdelen:

hete rookgassen worden afgevoerd door een natuurlijk RWA systeem of een mechanisch RWA systeem, dit wordt ondersteund door luchttoevoersystemen en rookschermen.

Bijkomend voordeel is dat een rook- en warmteafvoersysteem (RWA) bijdraagt aan schadebeperking in geval van brand. Dit wordt veelal door verzekeringsmaatschappijen gehonoreerd.

Bijlage 6 'Brandpreventievoorschriften voor industriegebouwen'

Rook- en warmteafvoersystemen (RWA) dienen te voldoen aan de eisen die vermeld zijn in Bijlage 6 van het Koninklijk Besluit “Basisnormen inzake brand-en explosiepreventie”. *

*Het koninklijk besluit van 7 december 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen » (gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 18 januari 2017).

  • NL
  • FR

Ons cookiegebruik

Welkom! Leuk dat je onze website bezoekt. Wij maken gebruik van noodzakelijke cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed en veilig werkt. We kunnen ook statistische cookies (inclusief cookies van derden) gebruiken om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken, bv. veiligheid, netwerkbeheer, toegankelijkheid, taalinstelling, ... Je kan deze cookies desactiveren door je browserinstellingen te wijzigen. Dat kan echter de werking van de website beïnvloeden.

Wij maken gebruik van anonieme, analytische cookies om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te kunnen opvolgen en te kunnen nagaan hoe onze website gebruikt wordt (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek…). Zo kunnen we de inhoud van onze website verbeteren. Meer informatie over de werking van deze cookies vind je in ons cookiebeleid.

Notre utilisation des cookies

Bienvenue! Ravi que vous visitiez notre site Web. Nous utilisons les cookies nécessaires pour garantir un bon fonctionnement et en toute sécurité de notre site Web. Nous pouvons également utiliser des cookies statistiques (dont des cookies tiers) pour améliorer votre expérience d’utilisateur de notre site.

Les cookies nécessaires assurent les fonctionnalités de base de notre site Web, comme la sécurité, la gestion du réseau, l'accessibilité, le choix de la langue, … Vous pouvez les désactiver en modifiant les paramètres de votre navigateur. Toutefois, cela peut affecter le fonctionnement du site.

Nous utilisons des cookies d’analyse anonymes pour pouvoir suivre le nombre de visiteurs des différentes parties du site Web et comprendre comment notre site est utilisé (pages visitées, durée moyenne de la visite, ...). De cette façon, nous pouvons améliorer le contenu de notre site . Vous trouverez de plus amples informations sur le fonctionnement de ces cookies dans notre politique en matière de cookies.