Brandveiligheid en RWA in utiliteitsgebouwen

In utiliteitsgebouwen zorgt een goed ontworpen rookbeheersing- en RWA-systeem voor veilige verblijfscondities.

Rookbeheersing en RWA in utiliteitsgebouwen

In utiliteitsgebouwen zorgt een goed ontworpen rookbeheersing- en RWA-systeem voor veilige verblijfscondities.

 

Voordelen

 • Veilige langere vluchtweg
 • Grotere brandcompartimenten
 • Minder schade aan gebouwen en goederen
 • Bescherming staalconstructie
 • Eenvoudiger inzet hulpdiensten: de brandweer heeft beter zicht op de brandhaard
 • Atrium komt in aanmerken als niet-besloten ruimte

Wat zijn utiliteitsgebouwen?

Dit is de verzamelnaam van een aantal verschillende soorten gebouwen met een specifieke gebruiksfunctie zoals:

 • Shoppingcenters, winkelcentra
 • Kantoorgebouwen
 • Woonzorgcentra
 • Verzorgingstehuizen

Veel van deze gebouwen hebben meerdere verdiepingen en zijn voorzien van vides of atria die de verdiepingen met elkaar verbinden. Het is juist deze gebouwconstructie waardoor in geval van brand de veiligheid door rookverspreiding niet gewaarborgd kan worden. Een goed ontworpen rook- en warmteafvoersysteem (RWA) is hier noodzakelijk.

In utiliteitsgebouwen moet hiervoor nadrukkelijk aandacht worden besteed aan brandcompartimentering en aan horizontale en verticale ontvluchting. Vaak is sprake van een hoge bezettingsgraad (veel aanwezigen) waardoor zorgen voor een veilige ontvluchting van het hoogste belang is.

Omdat bij de toepassing van een rook- en warmteafvoersysteem atria aangemerkt kunnen worden als niet-besloten ruimten biedt dit hogere gebruiks- en ontwerpmogelijkheden.

 • NL
 • FR

Ons cookiegebruik

Welkom! Leuk dat je onze website bezoekt. Wij maken gebruik van noodzakelijke cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed en veilig werkt. We kunnen ook statistische cookies (inclusief cookies van derden) gebruiken om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken, bv. veiligheid, netwerkbeheer, toegankelijkheid, taalinstelling, ... Je kan deze cookies desactiveren door je browserinstellingen te wijzigen. Dat kan echter de werking van de website beïnvloeden.

Wij maken gebruik van anonieme, analytische cookies om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te kunnen opvolgen en te kunnen nagaan hoe onze website gebruikt wordt (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek…). Zo kunnen we de inhoud van onze website verbeteren. Meer informatie over de werking van deze cookies vind je in ons cookiebeleid.

Notre utilisation des cookies

Bienvenue! Ravi que vous visitiez notre site Web. Nous utilisons les cookies nécessaires pour garantir un bon fonctionnement et en toute sécurité de notre site Web. Nous pouvons également utiliser des cookies statistiques (dont des cookies tiers) pour améliorer votre expérience d’utilisateur de notre site.

Les cookies nécessaires assurent les fonctionnalités de base de notre site Web, comme la sécurité, la gestion du réseau, l'accessibilité, le choix de la langue, … Vous pouvez les désactiver en modifiant les paramètres de votre navigateur. Toutefois, cela peut affecter le fonctionnement du site.

Nous utilisons des cookies d’analyse anonymes pour pouvoir suivre le nombre de visiteurs des différentes parties du site Web et comprendre comment notre site est utilisé (pages visitées, durée moyenne de la visite, ...). De cette façon, nous pouvons améliorer le contenu de notre site . Vous trouverez de plus amples informations sur le fonctionnement de ces cookies dans notre politique en matière de cookies.