Privacybeleid

1. Een overzicht van gegevensbescherming

Algemeen

Hieronder vindt u een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u onze website bezoekt. Persoonlijke gegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een levende persoon persoonlijk te identificeren. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in ons privacybeleid hieronder.

Gegevensverzameling op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevens die op deze website worden verzameld, worden door Colt Group Limited (de “websitebeheerder”) verwerkt. De contactgegevens van de websitebeheerder vindt u in de verplichte wettelijke vermelding van de website.

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Uw gegevens worden verzameld als u deze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld persoonlijke gegevens zijn die u invult op een contactformulier. Een ander voorbeeld hiervan zijn persoonlijke gegevens die we automatisch verzamelen tijdens uw bezoek aan onze website, zoals uw IP-adres.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen als u de website bezoekt. Deze door ons verzamelde gegevens zijn hoofdzakelijk technische gegevens, zoals de browser en het besturingssysteem dat u gebruikt of het tijdstip waarop u de website hebt bezocht. Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website bezoekt.

Meer informatie over de gegevens die wij verzamelen vindt u in Artikel 3 “Gegevensverzameling op onze website”.

Alle persoonlijke gegevens van uw bezoek aan onze website worden verwerkt door de websitebeheerder op basis van toestemming die u ons verleent als u het contactformulier invult. Zie artikel 2 hieronder als u uw toestemming wilt intrekken.

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om te zorgen dat de website goed functioneert. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt altijd het recht gratis informatie te vragen over uw bewaarde gegevens, waar deze vandaan komen, wie deze ontvangen hebben en de reden waarom deze verzameld zijn. U hebt ook het recht te vragen om correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. U kunt altijd contact met ons opnemen via het in de wettelijke vermelding genoemde adres als u vragen hebt over veiligheid en gegevensbescherming. U mag natuurlijk ook een klacht indienen bij de bevoegde regelgevende instanties.

Analyse en tools van derden

Als u onze website bezoekt, kan een statistische analyse van uw surfgedrag worden uitgevoerd. Dit gebeurt voornamelijk door middel van cookies en analyse. De analyse van uw surfgedrag door de websitebeheerder wordt anoniem uitgevoerd, d.w.z. dat we u niet kunnen identificeren aan de hand van deze gegevens.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of voorkomen dat er een analyse wordt uitgevoerd door bepaalde tools niet te gebruiken. U kunt cookies ook uitschakelen, maar dit kan invloed hebben op uw surfervaring. Gedetailleerde informatie vindt u in het volgende privacybeleid. Hieronder informeren wij u over welke mogelijkheden u hebt om bezwaar te maken.

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De websitebeheerder neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens heel serieus. We behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en conform de wettelijke regels inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

Als u deze website gebruikt, kunnen persoonlijke gegevens worden verwerkt. Houd er rekening mee dat de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden (bijv. in e-mailberichten) niet kan worden gegarandeerd. Het is niet mogelijk om 100% te voorkomen dat derden uw gegevens inzien.

Verantwoordelijke partij voor deze website

De partij die verantwoordelijk is voor het verwerken van gegevens op deze website is:

Colt Group Limited
Unit 12
The Briars
Waterberry Drive
Waterlooville
PO7 7YH

United Kingdom

Telefoon: +44 (0) 2392 451111
E-mail: gdpr@de.coltgroup.com

Intrekken van uw toestemming voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens

Veel handelingen met betrekking tot de verwerking van gegevens mogen alleen worden uitgevoerd met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt deze toestemming te allen tijden met onmiddellijk effect intrekken. Een informele e-mail waarin u hierom verzoekt, volstaat. De gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens) die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, mogen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

Recht op gegevensportabiliteit

U hebt het recht gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst verwerken automatisch in een standaard machinaal leesbaar formaat te ontvangen of naar een derde te laten sturen. Als u verzoekt om directe verzending van gegevens naar een andere verantwoordelijke partij, dan wordt dit alleen gedaan voor zover dit technisch mogelijk is.

SSL- of TLS-versleuteling

Deze website maakt om beveiligingsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke informatie, zoals de vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding in de adresbalk van uw browser herkennen aan het adres dat verandert van "http://" in "https://" en aan het slotje dat in de adresbalk van uw browser te zien is.

Als SSL- of TLS-versleuteling is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u naar ons verstuurt niet door derden worden ingezien.

Informatie, blokkeren, verwijderen

Voor zover de wet dit toelaat, hebt u het recht te allen tijde gratis te worden voorzien van informatie over al uw persoonlijke gegevens die bewaard zijn, evenals over de herkomst van deze gegevens, de ontvanger ervan en het doel waarvoor de gegevens zijn verwerkt. U hebt ook het recht deze gegevens te laten corrigeren, blokkeren of verwijderen. U kunt altijd contact met ons opnemen via het in de wettelijke vermelding genoemde adres als u vragen hebt over persoonlijke gegevens.

3. Gegevensverzameling op onze website

Cookies

Sommige van onze webpagina's maken gebruik van cookies. Cookies zijn niet schadelijk voor uw computer en bevatten geen virussen. Cookies helpen onze website gebruikersvriendelijker, efficiënter en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden bewaard.

De meeste cookies die we gebruiken, zijn zogenaamde 'sessiecookies'. Deze worden na uw bezoek automatisch gewist. Andere cookies blijven bewaard in het geheugen van uw apparaat tot u ze wist. Door deze cookies kan uw browser worden herkend bij uw volgende bezoek aan de website.

U kunt uw browser zo instellen dat u een waarschuwing krijgt als er cookies worden gebruikt, zodat u per geval kunt beslissen of u een cookie wilt accepteren of weigeren. Uw browser kan ook zo worden ingesteld dat deze onder bepaalde voorwaarden cookies automatisch accepteert of deze altijd weigert, of om cookies automatisch te wissen als u uw browser sluit. Het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze website beperken.

Cookies die noodzakelijk zijn om elektronische communicatie mogelijk te maken of om bepaalde functies die u wilt gebruiken te leveren, worden opgeslagen conform de geldende wetgeving. De websitebeheerder heeft een rechtmatig belang om cookies te plaatsen om te zorgen voor een optimale dienstverlening zonder technische fouten. Als er ook andere cookies worden opgeslagen (zoals de cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag te analyseren), dan worden deze apart genoemd in dit privacybeleid.

Serverlogbestanden

We verzamelen en bewaren automatisch gegevens in logbestanden die uw browser automatisch naar ons verstuurt. Dit zijn:

  • Browsertype en browserversie
  • Het gebruikte besturingssysteem
  • Referrer-URL
  • Hostnaam van de gebruikte computer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet gecombineerd met gegevens van andere bronnen.

Contactformulier

Als u ons een vraag stuurt via het contactformulier verzamelen we de gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens) die op het formulier worden ingevuld, met inbegrip van de door u verstrekte contactgegevens, om uw vraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden. We delen deze gegevens niet zonder uw toestemming.

U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Een informele e-mail waarin u hierom verzoekt, volstaat. De gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens) die zijn verwerkt voordat wij uw verzoek hebben ontvangen, mogen nog steeds rechtmatig worden verwerkt.

We bewaren de gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens) die u op het contactformulier invult tot u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor het bewaren hiervan intrekt of al het doel voor het bewaren ervan niet meer bestaat (bijv. nadat wij aan uw verzoek hebben voldaan). Deze bepaling laat eventuele wettelijk bepalingen, en in het bijzonder bepalingen met betrekking tot verplichte bewaartermijnen voor gegevens, onverlet.

4. Sociale media

 

LinkedIn-plug-in

Onze website gebruikt functies van het LinkedIn-netwerk. Deze dienst wordt geëxploiteerd door LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

Elke keer dat een van onze pagina's met LinkedIn-functies wordt bekeken, brengt uw browser een directe verbinding tot stand met de LinkedIn-servers. LinkedIn ontvangt informatie dat u onze website hebt bezocht via uw IP-adres. Als u gebruikmaakt van de LinkedIn-knop “Aanbevelen” en bent aangemeld bij uw LinkedIn-account, dan kan LinkedIn uw bezoek aan onze website aan uw gebruikersaccount koppelen. We willen erop wijzen dat wij als beheerder van deze pagina's geen inzicht hebben in de inhoud van de verzonden gegevens of hoe deze door LinkedIn worden gebruikt.

Meer informatie vindt u in het privacybeleid van LinkedIn via https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

5. Analyse en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst. Google Analytics wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst en waardoor uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door het cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van deze website worden doorgaans verstuurd naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar bewaard.

Google Analytics-cookies worden opgeslagen conform de wettelijke eisen.

IP-anonimisering

We hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website ingeschakeld. Uw IP-adres wordt door Google binnen de Europese Unie of andere partijen van de Overeenkomst in de Europese Economische Ruimte afgekort voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een Google-server in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. N.B.: als dit het geval is houdt Google zich aan het Privacy Shield van de EU en VS om de overdracht van uw persoonlijke gegevens buiten de Europese Economische Ruimte mogelijk te maken. Google gebruikt deze gegevens namens de websitebeheerder om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten op te stellen over websiteactiviteit en om andere diensten voor de websitebeheerder te verlenen ten aanzien van websiteactiviteiten en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verstuurd als deel van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens in het bezit van Google.

Browserplug-in

U kunt voorkomen dat deze cookies worden opgeslagen door de juiste instellingen in uw browser te selecteren. We willen u er echter op wijzen dat u hierdoor mogelijk niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de gegevens over uw gebruik van de website (waaronder uw IP-adres) die worden gegenereerd door cookies aan Google worden verstrekt en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browserplug-in te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens

U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. In dit geval wordt er een opt-outcookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens tijdens volgende bezoeken aan deze website worden verzameld: Google Analytics uitschakelen.

Lees voor meer informatie over de manier waarop Google Analytics met gebruikersgegevens omgaat het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

Externe gegevensverwerking

We hebben een overeenkomst met Google gesloten voor het uitbesteden van gegevensverwerking en passen de strikte wettelijke eisen volledig toe als we Google Analytics gebruiken.

6. Plug-ins en tools

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van YouTube, dat wordt geëxploiteerd door Google. De beheerder van de pagina's is YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Als u een van onze pagina's met een YouTube-plug-in bezoekt, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Zo ontvangt de YouTube-server informatie over welke van onze pagina's u hebt bezocht.

Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, kunt u met YouTube uw surfgedrag rechtstreeks aan uw persoonlijke profiel koppelen. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.

YouTube wordt gebruikt om onze website aantrekkelijker te maken.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van YouTube via https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Web Fonts

Voor uniforme presentatie van lettertypen maakt deze pagina gebruik van webfonts van Google. Als u een pagina opent, laadt uw browser de vereiste webfonts in uw browsercache om teksten en lettertypen correct weer te geven.

Als u een pagina van onze website opent die een sociale plug-in bevat, brengt uw browser een directe verbinding met Google-servers tot stand. Op die manier weet Google dat onze website via uw IP-adres is bezocht. Het gebruik van Google Web fonts gebeurt in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze website.

Als uw browser geen webfonts ondersteunt, gebruikt uw computer een standaardlettertype.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u via https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google via https://www.google.com/policies/privacy/ .

Google Maps

Deze website maakt gebruik van de Google Maps-dienst via een API. Google Maps wordt geëxploiteerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om Google Maps te kunnen gebruiken is het noodzakelijk om uw IP-adres te bewaren. Deze gegevens worden doorgaans verstuurd naar een Google-server in de Verenigde Staten en daar bewaard. De beheerder van deze website heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van het aantrekkelijk maken van onze website en bedoeld om het vinden van door ons op de website genoemde plaatsen te vereenvoudigen.

Meer informatie over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring gegevensbescherming van Google via https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

7. Klachtenprocedure

Als u een klacht wilt indienen over het verwerken van uw gegevens (met inbegrip van persoonlijke gegevens), stuur dan een e-mail naar de websitebeheerder via: gdpr@de.coltgroup.com en uw probleem wordt snel afgehandeld.

Als u een klacht wilt indienen bij de regelgevende instantie kunt u in België contact opnemen met:

de Gegevensbeschermingsautoriteit: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel (Tel.: +32 22744800; Fax: +32 22744835, e-mail: contact@apd-gba.be).