Klimaatsystemen in de textielindustrie

De textielindustrie heeft in de zomermaanden vaak te kampen met een warmteprobleem en kent in de wintermaanden geregeld opstartproblemen door te lage temperaturen.

De Colt klimaatsystemen bieden een oplossing voor:

  • textielproductie
  • textielveredeling
  • confectie-industrie

Veel voorkomende klachten

1. Temperatuur

Door de warmteafgifte van mens en machine is de temperatuur in de textielproductie sowieso hoog. Wanneer daar dan nog de zomerwarmte bijkomt, dan is deze al snel té hoog. In de winter daarentegen zijn de temperaturen aan het begin van de dag zo laag dat dit vaak tot opstartproblemen leidt.

2. Vocht

De relatieve vochtigheid van de lucht is in de textiel- en confectie-industrie van groot belang. Een te lage relatieve vochtigheid kan in de textielindustrie immers tot draadbreuk, maatafwijkingen bij de kartonnen sjablonen of statische oplading leiden. In de confectie-industrie leidt een te lage relatieve vochtigheid tot draadbreuk en tot het samentrekken van de stof bij de verwerking. In de confectie-industrie veroorzaakt de hoge vochtafgifte van stoomverbruikende apparaten bovendien extra vochtproblemen.

3. Tocht

Tochtklachten door de directe afzuiging van de vlakdruk- en rotatiedrukmachines zijn een bekend verschijnsel in deze bedrijfstak. Tocht is hinderlijk en slecht voor de gezondheid van de werknemers.

4. Stof, dampen en geuren

De hele sector ondervindt problemen zoals dampen die vrijkomen tijdens het strijken van het textiel, geuroverlast van de gebruikte verf of stofproblemen.

De oplossing? Onze integrale benadering

Colt biedt voor elk klimaatprobleem in de textielindustrie een op maat gemaakt concept. We werken vanuit een geïntegreerde aanpak. In een eerste fase voeren we ter plaatse een onderzoek en analyseren we het probleem. Vervolgens ontwikkelen we een specifiek concept voor uw bedrijf en geven we een advies dat gegarandeerd resultaat oplevert. Ten slotte is ook de productie en installatie én het service en onderhoud van de technische apparatuur in onze handen.

  • NL
  • FR

Ons cookiegebruik

Welkom! Leuk dat je onze website bezoekt. Wij maken gebruik van noodzakelijke cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed en veilig werkt. We kunnen ook statistische cookies (inclusief cookies van derden) gebruiken om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken, bv. veiligheid, netwerkbeheer, toegankelijkheid, taalinstelling, ... Je kan deze cookies desactiveren door je browserinstellingen te wijzigen. Dat kan echter de werking van de website beïnvloeden.

Wij maken gebruik van anonieme, analytische cookies om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te kunnen opvolgen en te kunnen nagaan hoe onze website gebruikt wordt (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek…). Zo kunnen we de inhoud van onze website verbeteren. Meer informatie over de werking van deze cookies vind je in ons cookiebeleid.

Notre utilisation des cookies

Bienvenue! Ravi que vous visitiez notre site Web. Nous utilisons les cookies nécessaires pour garantir un bon fonctionnement et en toute sécurité de notre site Web. Nous pouvons également utiliser des cookies statistiques (dont des cookies tiers) pour améliorer votre expérience d’utilisateur de notre site.

Les cookies nécessaires assurent les fonctionnalités de base de notre site Web, comme la sécurité, la gestion du réseau, l'accessibilité, le choix de la langue, … Vous pouvez les désactiver en modifiant les paramètres de votre navigateur. Toutefois, cela peut affecter le fonctionnement du site.

Nous utilisons des cookies d’analyse anonymes pour pouvoir suivre le nombre de visiteurs des différentes parties du site Web et comprendre comment notre site est utilisé (pages visitées, durée moyenne de la visite, ...). De cette façon, nous pouvons améliorer le contenu de notre site . Vous trouverez de plus amples informations sur le fonctionnement de ces cookies dans notre politique en matière de cookies.