Systeem

Brandveiligheid

Colt biedt systemen voor brandventilatie, rookafzuiging, rookluiken en RWA-systemen voor de industrie en de B2B-sector

Colt rookluiken, rookbeheersing- en RWA-systemen

Rookluiken, rookbeheersing- en rook- en warmteafvoer systemen (RWA) zorgen voor een gecontroleerde afvoer van rook en hitte vanaf het ontstaan van een brand, waardoor het grootste gevaar beheerst wordt. De systemen voorkomen dat kleine branden uitgroeien tot een grote brand.

Deze systemen zijn dan ook bedoeld om

  • mensen een veilige vluchtweg te garanderen
  • het gebouw en inventaris te beschermen
  • de brandweer voldoende zicht te bieden om de brandhaard te lokaliseren.

Sectoren

Hier vind je onze brandveiligheidtoepassingen.

Technieken

Hier vind je onze technieken voor brandveiligheid.

Natuurlijke RWA- rookafzuiging

Via een natuurlijke rook- en warmteafvoerinstallatie rook uit het gebouw verwijderen bij brand.

Mechanische RWA - rookafzuiging

Via een mechanische rook- en warmteafvoerinstallatie rook uit het gebouw verwijderen bij brand.

Producten

Hier vind je al onze producten voor brandveiligheid.

Referenties

Bekijk hier verschillende Colt brandbeveiligingsprojecten.

Hoe werkt brandventilatie?

Brandventilatie en rook- en warmteafvoerinstallaties werken eigenlijk volgens het omgekeerde badkuipprincipe.

Wanneer je de afvoer van de badkuip sluit en de kraan laat openstaan, dan vult de badkuip zich met water. Na verloop van tijd zal de badkuip volledig gevuld zijn met water. Als je op dat moment de stop eruit trekt en de kraan nog altijd laat lopen, zal de waterspiegel van de badkuip niet veranderen. Als je de stop er eerder uittrekt (terwijl je de kraan laat lopen), bouwt er zich een evenwichtstoestand op. De aan- en afvoer van water zal gecompenseerd worden en de waterspiegel zal gelijk blijven op dat niveau.

Als je nu de badkuip omdraait en je voorstelt dat het een gebouw is, dan geldt hetzelfde principe. Als je geen RWA installatie voorzien hebt (als de stop nog in het bad zit), zal het gebouw bij brand zich in enkele minuten vullen met rook. Als je echter binnen bepaalde tijd nadat de brand uitgebroken is de brandventilatiesystemen opent (je trekt de stop uit het bad), kan de rook ontsnappen zodat er in het onderste gebied een rookvrije zone ontstaat.

Colt expertise

Colt beschikt over de deskundigheid om tegemoet te komen aan iedere vraag of specifieke wens van de architect of opdrachtgever. In ieder ontwerp wordt rekening gehouden met de thermische, akoestische, statische en zelfs esthetische eisen van het gebouw. Daarom wordt voor ieder gebouw een specifiek afgestemd rookbeheersingssysteem ontworpen.

Daarnaast beschikt Colt over een compleet programma additionele systemen, waaronder branddetectie, CO en LPG gasdetectie, besturingssystemen en compartimentering.