Mechanische RWA – Mechanische rookafzuigsystemen en mechanische ventilatie

Bij brand wordt rook uit het gebouw verwijderd via een mechanische rook- en warmteafvoerinstallatie.

Rook- en warmteafvoer door mechanische ventilatie

De mechanische RWA-systemen van Colt voeren in een noodgeval de rook en warmte uit het gebouw door mechanische extractie. Ze voldoen aan EN 12101-3 klasse F 400 (inclusief F200 en F300).

Afhankelijk van de vereisten wordt mechanische RWA geïnstalleerd op het dak, in de muur of in een kanaalsysteem. De efficiëntie is vergelijkbaar met een natuurlijk RWA-systeem.

Een onontbeerlijke voorwaarde voor de goede werking van mechanische RWA is de aanwezigheid van luchttoevoer, waarbij de toevoersnelheid niet meer dan 3 m / sec bedraagt.

  • NL
  • FR

Ons cookiegebruik

Welkom! Leuk dat je onze website bezoekt. Wij maken gebruik van noodzakelijke cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed en veilig werkt. We kunnen ook statistische cookies (inclusief cookies van derden) gebruiken om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken, bv. veiligheid, netwerkbeheer, toegankelijkheid, taalinstelling, ... Je kan deze cookies desactiveren door je browserinstellingen te wijzigen. Dat kan echter de werking van de website beïnvloeden.

Wij maken gebruik van anonieme, analytische cookies om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te kunnen opvolgen en te kunnen nagaan hoe onze website gebruikt wordt (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek…). Zo kunnen we de inhoud van onze website verbeteren. Meer informatie over de werking van deze cookies vind je in ons cookiebeleid.

Notre utilisation des cookies

Bienvenue! Ravi que vous visitiez notre site Web. Nous utilisons les cookies nécessaires pour garantir un bon fonctionnement et en toute sécurité de notre site Web. Nous pouvons également utiliser des cookies statistiques (dont des cookies tiers) pour améliorer votre expérience d’utilisateur de notre site.

Les cookies nécessaires assurent les fonctionnalités de base de notre site Web, comme la sécurité, la gestion du réseau, l'accessibilité, le choix de la langue, … Vous pouvez les désactiver en modifiant les paramètres de votre navigateur. Toutefois, cela peut affecter le fonctionnement du site.

Nous utilisons des cookies d’analyse anonymes pour pouvoir suivre le nombre de visiteurs des différentes parties du site Web et comprendre comment notre site est utilisé (pages visitées, durée moyenne de la visite, ...). De cette façon, nous pouvons améliorer le contenu de notre site . Vous trouverez de plus amples informations sur le fonctionnement de ces cookies dans notre politique en matière de cookies.