Klimaatinstallaties en Temperatuurcontrole in de Productieruimte en de Trafo- en Schakelruimte

De kans op het uitvallen van transformatoren is dankzij Colt minimaal

Buurvrouw, heeft u even een kopje suiker voor me? Een vraag die gemakkelijk gesteld en net zo gemakkelijk met ja beantwoord wordt. Immers, wie heeft er nu geen suiker in huis? Suiker is een vanzelf-sprekend deel van ons dagelijks leven.

Voor wie ooit de productielocatie Dinteloord van Suiker Unie - de grootste producent van suiker in Nederland - bezocht heeft, verdwijnt dat vanzelfsprekende als sneeuw voor de zon. De reusachtige gebouwen van het bedrijf, met elkaar verbonden door een wirwar aan transportbanden, ketels, pijpen en geflankeerd door enorme silo's, vormen al van verre een baken in het wijde West-Brabantse land. Wanneer je daar hoort wat er allemaal moet gebeuren om van die suikerbiet dat kopje suiker te maken, slaat het vanzelfsprekende via ongeloof om in respect.

In twintig, vijfentwintig stappen van biet naar suiker

"Wij produceren alleen maar tijdens de campagne, de tijd dat de bieten van het land komen. Die campagne loopt van half september tot net voor de Kerst. In die tijd komt er 18.000 ton (ofwel achttien miljoen kilo) aan bieten per dag binnen. Elke dag, 24 uur lang. Dat zijn grofweg 550 vrachtwagencombinaties per etmaal." Aan het woord is Rien de Jongh, die, als teamleider Civiele Facilitaire Dienst, verantwoordelijk is voor de klimaatinstallaties, waarvoor wij vandaag op bezoek zijn.

"Die bieten worden in het washuis ontdaan van stenen en aarde. Van daaruit gaan ze naar het hoofdgebouw, om daarna via een 20 to 25 stappen als suiker in een van de silo's (totale capaciteit 140.000 ton) te belanden."

Temperatuurcontrole, noodzaak voor bedrijfszekerheid

Rien de Jongh vervolgt: "Door al die reusachtige installaties die je hier ziet wordt een vloeibare massa gepompt, die langzaam van biet in suiker en een aantal restproducten verandert. Dat betekent dat het productieproces gekenmerkt wordt door warmte en vocht. Daarvoor hebben we al sinds jaar en dag klimaatinstallaties van Colt. Veel natuurlijke ventilatie, maar ook mechanische, voornamelijk voor de trafo- en schakelruimtes."

Deze gemetselde, afgesloten ruimtes, zie je overal langs de wanden van de verschillende productie-afdelingen. Voor de noodzakelijke ventilatie zijn deze ruimtes enkele decennia geleden meegenomen in de systemen van de desbetreffende productieruimte. Sindsdien zijn zowel installaties als productieproces voortdurend aangepast, waardoor de temperatuurstijging - en daarmee de bedrijfszekerheid van de transformatoren - niet meer gegarandeerd kon worden. Rien de Jongh: "Bedrijfszekerheid is voor ons essentieel. Je kunt je voorstellen dat, wanneer alles in drie maanden volcontinu moet gebeuren, elke verstoring van het proces tot grote problemen en financiële schade leiden."

Temperatuurcontrole, noodzaak voor bedrijfszekerheid

Dataloggers voor een goede onderbouwing

"Om de huidige toestand in kaart te brengen, heeft Colt tijdens de campagne van 2000 op alle voorkomende plaatsen dataloggers opgehangen. Daarmee werd gedurende enige tijd de ingaande en uitgaande temperatuur van de lucht geregistreerd, zowel van de trafo- en schakelruimte als de productielocatie zelf. Op basis daarvan heeft Colt een voorstel gemaakt, dat vervolgens uit budgettaire overwegingen in verschillende projecten is opgesplitst." De komende tien, vijftien jaar zullen deze ruimtes geen enkel risico vormen tijdens de campagne. Als principe werd gekozen voor het mechanisch toevoeren van onverwarmde buitenlucht in de trafo- en schakelruimte. De lucht wordt, nadat deze met de warme omgevingslucht gemengd is, met de gewenste inblaastemperatuur via overdruk in de productieruimte gebracht. Hierdoor worden niet alleen storingen door vervuiling, maar ook door oververhitting van transformatoren en schakelapparatuur voorkomen, wat tijdens de campagne van vorig jaar ruimschoots bewezen is.

Het Colt systeem

Voor de luchttoevoer werden luchtbehandelingseenheden van het type Tristar en Coltair geplaatst die, afhankelijk van de positie van de traforuimte, de gefiltreerde lucht rechtstreeks van dak of gevel betrekken of deze via kanalen inblazen.

Voor extra natuurlijke ventilatie in de productie, werd de reeds jaren aanwezige Colt natuurlijke ventilatie installatie uitgebreid met een lange strook van het type FCO en van het type CO in het dak. Deze zijn, in verband met de hygiëne, allemaal aan de buitenzijde voorzien van insectengaas.

Met zijn meer dan veertig jaar ervaring in deze fabriek, weet Rien de Jongh precies waar hij het over heeft. Op onze vraag of Colt de enige was die hij aangevraagd heeft, begint hij te lachen: "Nee, we hebben 3 bedrijven uitgenodigd, maar tóch weer voor Colt gekozen omdat we daar vertrouwen in hebben. Wat ze leveren, zowel aan advies, begeleiding en apparatuur, is gewoon goed."

Colt oplossing
 • Mechanische ventilatie
  • Mechanische eenheid type: Tristar
  • Mechanische eenheid type: Coltair
 • Natuurlijke ventilatie
  • Natuurlijke ventilatie-eenheid type: FCO
  • Natuurlijke ventilatie-eenheid type: CO
Onze klant
 • Project: Suikerunie
 • Locatie: Dinteloord
© 2019 Colt International Licensing Limited. - People feel better in Colt conditions