CO2-reductie met de CoolStream - Adiabatische koeling

0.00kg CO2

Voor koele lucht zorgen en tegelijkertijd kosten besparen, dat kan toch niet? Toch wel! Dankzij een CoolStream-systeem met adiabatische koeling. De CoolStream is een echt wonder van energie-efficiëntie. Waar compressiekoelsystemen als het ware stroom “vreten”, bespaart de CoolStream elektrische energie en dus ook koolstofdioxide.

Vooral bedrijven met hoge warmteontwikkeling of enorme koelbehoeften profiteren van dit systeem: adiabatische koeling is vier tot zeven keer goedkoper dan conventionele airco. En dit koelsysteem zorgt daarnaast nog voor een hoge luchtkwaliteit, de verdampingskoeling zorgt immers voor 100% frisse buitenlucht. Ideaal dus voor grote gebouwen in alle industrietakken.

De CoolStream behoort al sinds 2010 tot het productassortiment van Colt. Dit zorgt voor een indrukwekkende balans: eind 2016 hadden de CoolStream-systemen al voor ongeveer 43 miljoen m³/h adiabatisch gekoelde lucht gezorgd. Dat verlaagt de kosten en verbetert tegelijkertijd de ecologische voetafdruk.

Hoe koud wordt het eigenlijk met de CoolStream?

Ook dit cijfer is overtuigend: bij een buitenluchttemperatuur van meer dan 30°C bereikt de CoolStream een effectieve temperatuursvermindering van meer dan 10°C.

Alle cijfers, empirische waarden en informatie die hier worden gepresenteerd, zijn dynamisch en worden regelmatig - minstens eenmaal per jaar - bijgewerkt op basis van actuele verkoopgegevens.

  • NL
  • FR

Ons cookiegebruik

Welkom! Leuk dat je onze website bezoekt. Wij maken gebruik van noodzakelijke cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed en veilig werkt. We kunnen ook statistische cookies (inclusief cookies van derden) gebruiken om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken, bv. veiligheid, netwerkbeheer, toegankelijkheid, taalinstelling, ... Je kan deze cookies desactiveren door je browserinstellingen te wijzigen. Dat kan echter de werking van de website beïnvloeden.

Wij maken gebruik van anonieme, analytische cookies om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te kunnen opvolgen en te kunnen nagaan hoe onze website gebruikt wordt (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek…). Zo kunnen we de inhoud van onze website verbeteren. Meer informatie over de werking van deze cookies vind je in ons cookiebeleid.

Notre utilisation des cookies

Bienvenue! Ravi que vous visitiez notre site Web. Nous utilisons les cookies nécessaires pour garantir un bon fonctionnement et en toute sécurité de notre site Web. Nous pouvons également utiliser des cookies statistiques (dont des cookies tiers) pour améliorer votre expérience d’utilisateur de notre site.

Les cookies nécessaires assurent les fonctionnalités de base de notre site Web, comme la sécurité, la gestion du réseau, l'accessibilité, le choix de la langue, … Vous pouvez les désactiver en modifiant les paramètres de votre navigateur. Toutefois, cela peut affecter le fonctionnement du site.

Nous utilisons des cookies d’analyse anonymes pour pouvoir suivre le nombre de visiteurs des différentes parties du site Web et comprendre comment notre site est utilisé (pages visitées, durée moyenne de la visite, ...). De cette façon, nous pouvons améliorer le contenu de notre site . Vous trouverez de plus amples informations sur le fonctionnement de ces cookies dans notre politique en matière de cookies.