Parkeergarage ventilatie voor Cotton Island

De parking met 2 ondergrondse niveaus telt ongeveer 6 200m² en omvat 148 parkeerplaatsen.

Colt was verantwoordelijk voor de ventilatie en de brandbeveiliging

Aan de rand van de Gentste binnenstad werd een voormalige industriële textielsite gerenoveerd. Het oude fabrieksgebouw werd omgebouwd tot een vijf verdiepingen hoog loftgebouw met in totaal 86 appartementen. Er werd een ondergrondse parking voorzien met autostaanplaatsen, garageboxen en extra bergingen. De parking met 2 ondergrondse niveaus telt ongeveer 6 200m² en omvat 148 parkeerplaatsen. Colt was verantwoordelijk voor de ventilatie en de brandbeveiliging (RWA).

Colt was verantwoordelijk voor de ventilatie en de brandbeveiliging

Vereisten voor preventieve brandbeveiliging

De twee ondergrondse garageniveaus hebben een ventilatiesysteem dat normaal functioneert met een capaciteit van 12 000 – 40 500 m³/u. In geval van brand moet dit echter toenemen tot een waarde van 120.000 m³/u om voldoende lucht te kunnen afvoeren.

De Colt oplossing : krachtige ventilatoren

Colt heeft een ventilatieconcept ontwikkeld dat met succes werd gebruikt bij de bouw van Cotton Island. Voor de ventilatie van de parkeergarage werden acht Cyclone-ventilatoren, twee rookgas-axiale ventilatoren en twee Smokemaster SM5 rookschermen geïnstalleerd. De gehele projectplanning werd uitgevoerd volgens NBN S 21-208-2.

Verder moesten de ventilatoren werken volgens EN 12101-3, de axiale ventilatoren moesten worden gecertificeerd volgens DIN F200 (200 ° C / min. 2 uur) en de luchtventilatoren moesten worden gecertificeerd volgens DIN F300 (300 ° C / min. 1 uur).

De luchttoevoer van de ondergrondse parkeergarage vindt plaats via de in- en uitgang. Bij brand rollen de rookschermen automatisch af waardoor de rook in bepaalde zones gecompartimenteerd wordt. Bovendien gaan de ventilatoren naar volledig vermogen zodat de rook en de resulterende warmte naar buiten worden geleid. Zo kunnen mensen veilig geëvacueerd worden en heeft de brandweer een beter zicht op de brandhaard.