Hoogkwalitatieve rookluiken voor Parkloods Noord

Colt International plaatste achttien rookluiken in het dak van Parkloods Noord.

Colt installeerde rookluiken voor veilige evacuatie

De Parkloods midden in Park Spoor Noord in Antwerpen telt 5000m² overdekte ruimte en is een voormalig rangeerstation dat uitstekend geschikt is voor allerhande evenementen. Om te voldoen aan de eisen van de brandweer inzake evacuatie bij brand zijn in het dak van het gebouw achttien rookluiken geplaatst. Die zorgen voor een adequate afvoer van rook en warmte, waardoor de aanwezigen bij een eventuele calamiteit voldoende tijd krijgen om naar buiten te vluchten.

ECO-rookluiken
ECO-rookluiken
  • Project:
    • Parkloods Noord
  • Locatie:
    • Antwerpen, België
  • Vereisten:
    • Brandveiligheid
  • Colt producten:

Details installatie

Patrick Janssens, Sales Manager Brandbeveiliging Gebouwen, legt uit: “We installeerden achttien zwarte ECO-rookluiken van 1.926 x 2.700 m. Daarnaast zorgden we voor het koperleidingnetwerk, het bedieningsbord en de perslucht – dit alles volgens een ontwerp conform de Belgische norm NBN-S-21-208-1. De plaats waar we de rookluiken moesten installeren – met name het dak – bracht wel enige uitdagingen met zich mee. Omdat dit een helling van circa 30% heeft, dienden we in dit project eveneens een aangepaste windomkasting rond de rookluiken te voorzien om overdruk tegen te gaan. Daarnaast zorgde de dakhelling ervoor dat de montage volledig met mobiele kranen moest gebeuren, wat de nodige aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers vereiste. Gezien de moeilijkheidsgraad is dit een van onze mooiere realisaties, want we konden bewijzen dat we ook dergelijke uitdagingen niet uit de weg gaan en dat we een mooi – en vooral veilig – resultaat kunnen afleveren.”

 

Tekst: Els Jonckheere
Editie: Bouwen aan Vlaanderen, nr. 3 2017