Gebouwenbeheersysteem in de Koudwalserij - Automatische Sturing von Ventilatie, Voorkomen van Roestvorming

Regelsysteem als instrument voor totale kwaliteitscontrole

In de koudwalserij van Sidmar, een van Europa's grootste staalbedrijven, staat kwaliteit voorop. Het voorkomen van roestvorming op gestockeerde coils (rollen staal) en het vermijden van incidenten die roest zouden kunnen veroorzaken, zijn een belangrijk onderdeel van de totale kwaliteitscontrole.

Het door Colt geïnstalleerde gebouwenbeheersysteem levert hier een bijdrage aan. Enerzijds kan het systeem ingezet worden voor de bewaking van diverse parameters, anderzijds biedt het systeem vele studiemogelijkheden. 
 
Roestvorming

"In het kader van roestonderzoek is het vochtgehalte in een hal van groot belang." vertelt de heer Ing. R. Staelens, staff manager koudwalserij. "Daarom heeft Colt begin jaren '90 metingen verricht naar de windstromingen en het vochtgehalte in de koudwalserij."

"We hadden vroeger de filosofie dat de poorten altijd gesloten moesten zijn. Uit de metingen werd echter vastgesteld dat bij een bepaald proces, het nat nawalsen, vocht vrijkomt in de hal. Door de poorten te openen wordt de vochtigheidsgraad lager. Sindsdien worden bij de juiste condities in de zomerperiode de poorten geopend."

Een meetsysteem om incidenten te vermijden

De heer Staelens: "Het vroegere meetsysteem van Colt dat wij in de koudwalserij hadden, gaf geen overzicht van wel of niet geopende poorten en had bovendien een output in tabelvorm, hetgeen niet geschikt is voor studie. Wat we wilden was een systeem dat enerzijds een overzicht gaf van de toestand van de poorten aan degenen die deze moesten bewaken. Anderzijds wilden we geschreven grafieken kunnen maken van het temperatuur- en vochtigheidsverloop in de hallen. Dit om te kunnen analyseren wat de invloed van de stand van de poorten is, zodat dit in de toekomst gestuurd kan worden.
 
Colt installeerde in de koudwalserij een nieuw systeem. Een gebouwenbeheersysteem dat bestaat uit een netwerk met een 96-tal meetpunten. De meetpunten meten vier parameters:

 • temperatuur op laag en hoogniveau
 • regen
 • interne relatieve vochtigheid
 • toegangspoorten

Om de 5 minuten (een repersentatieve tijd voor temperatuurvariaties) worden alle meetpunten gescand en vastgelegd. Een onderdeel van het systeem is 'trend-reading'. Hiermee kunnen omstandigheden en gemeten parameters in kaart gebracht worden over een bepaalde periode, bijvoorbeeld het afgelopen jaar.

 

De heer Staelens: "We hebben vele maatregelen genomen om roestvorming te voorkomen. Het roestpercentage is op dit moment dan ook zeer laag. Het Colt systeem is een van de elementen geweest bij het voorkomen van roestvorming. Belangrijker is echter dat door de coninue bewaking het mogelijk is incidenten te vermijden. Daarnaast stelt het systeem ons in staat om problemen achteraf te analyseren. De grafische voorstelling van de omstandigheden is een grote stap vooruit. Het is ook een voordeel dat de verschillende geografische punten in een grafiek samengesteld kunnen worden."

Effectief gebouwbeheer

Het systeem is geschikt voor effectief gebouwbeheer. "Waar is het meeste effect te bereiken wat betreft ventilatie en dergelijke. Dat zijn zaken die we op termijn uit het systeem willen halen. Waar we in de toekomst naar toe willen, is automatische sturing hiervan." aldus de heer Staelens.

Sidmar N.V. - Een geïntegreerd staalbedrijf

Sidmar N.V., onderdeel van de Arbed Groep uit Luxemburg, is een van de marktleiders van Europa. Dit moderne internationale bedrijf, sinds 1963 gevestigd in Gent (B), biedt aan zo'n 6000 personen werk. Sidmar is een geïntegreerd staalbedrijf wat inhoudt dat alles er te vinden is, vanaf de cokesfabriek tot en met het koudwalsen. Ook verzinkingslijnen en laser-lijnen heef Sidmar in eigen huis. Het bedrijf produceert momenteel ca. 4,5 miljoen ton staal per jaar.

Het overgrote deel van deze productie passeert de koudwalserij. De koudwalserij is de eindfase in de staalproductie. Hier ondergaat het staal een aantal bewerkingen:

 • afbeitsen van oxide ontstaan in de warmwalserij
 • koudwalsen c.q. het reduceren van de dikte van warmgewalste plaat
 • gloeien om de verharding door het koudwalsen te corrigeren
 • nawalsen
 • eindafwerking
 • stockeren in het magazijn.
Onze klant
 • Client: Sidmar N.V.
 • Colt Oplossing: Gebouwenbeheersysteem
 • Localisation: Gent
© 2019 Colt International Licensing Limited. - People feel better in Colt conditions