Nieuwe regels voor de binnenluchtkwaliteit in werklokalen

Nieuw KB verplicht risicoanalyse van de binnenluchtkwaliteit en hoe Colt hierbij kan helpen

Het koninklijk besluit van 2 mei 2019 tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk inzake de binnenluchtkwaliteit in werklokalen trad op 31 mei 2019 in werking.

Er zijn enkele wijzigingen met betrekking van de ventilatie van arbeidsplaatsen. Tot nu toe werd bepaald dat werknemers over voldoende verse lucht moesten beschikken. Nu is dit ruimer: werknemers moeten over een goede binnenluchtkwaliteit beschikken en de verontreiningingsbronnen moeten worden aangepakt.

Hiertoe moet de werkgever een risicoanalyse voeren van de binnenluchtkwaliteit. Mogelijke verontreingingsbronnen moeten beoordeeld en gemeten worden.

Verder verduidelijkt het koninklijk besluit de normen voor het CO2-concentratie in de werklokalen en ook de percentages voor de luchtvochtigheid worden gespecificeerd.

Bron: http://www.werk.belgie.be

Meer weten hierover? Download onze whitepaper “Waarom een goed en gezond werkklimaat in de industrie zo belangrijk is”.

Go back

  • NL
  • FR

Ons cookiegebruik

Welkom! Leuk dat je onze website bezoekt. Wij maken gebruik van noodzakelijke cookies om ervoor te zorgen dat onze website goed en veilig werkt. We kunnen ook statistische cookies (inclusief cookies van derden) gebruiken om de gebruikerservaring van de website te verbeteren.

Noodzakelijke cookies gebruiken we om de basisfuncties van onze website mogelijk te maken, bv. veiligheid, netwerkbeheer, toegankelijkheid, taalinstelling, ... Je kan deze cookies desactiveren door je browserinstellingen te wijzigen. Dat kan echter de werking van de website beïnvloeden.

Wij maken gebruik van anonieme, analytische cookies om het aantal bezoekers op de verschillende delen van de website te kunnen opvolgen en te kunnen nagaan hoe onze website gebruikt wordt (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek…). Zo kunnen we de inhoud van onze website verbeteren. Meer informatie over de werking van deze cookies vind je in ons cookiebeleid.

Notre utilisation des cookies

Bienvenue! Ravi que vous visitiez notre site Web. Nous utilisons les cookies nécessaires pour garantir un bon fonctionnement et en toute sécurité de notre site Web. Nous pouvons également utiliser des cookies statistiques (dont des cookies tiers) pour améliorer votre expérience d’utilisateur de notre site.

Les cookies nécessaires assurent les fonctionnalités de base de notre site Web, comme la sécurité, la gestion du réseau, l'accessibilité, le choix de la langue, … Vous pouvez les désactiver en modifiant les paramètres de votre navigateur. Toutefois, cela peut affecter le fonctionnement du site.

Nous utilisons des cookies d’analyse anonymes pour pouvoir suivre le nombre de visiteurs des différentes parties du site Web et comprendre comment notre site est utilisé (pages visitées, durée moyenne de la visite, ...). De cette façon, nous pouvons améliorer le contenu de notre site . Vous trouverez de plus amples informations sur le fonctionnement de ces cookies dans notre politique en matière de cookies.