Colt Brandveiligheid - Brandventilatie en Rook- en Warmte-Afvoer (RWA)

Brand kan nooit volledig worden voorkomen, maar het is van groot belang dat de risico's zo veel mogelijk worden beperkt. Een Rook- en Warmte-Afvoersysteem (RWA-systeem) is bedoeld voor het voorkomen van het onbeheerst uitbreiden van brand, om veilige vluchtwegen te garanderen voor mensen en tegelijkertijd de brandweer voldoende zicht te bieden om de brandhaard te kunnen lokaliseren en gericht te bestrijden.

v

Een Rook- en Warmte-Afvoersysteem (RWA-Systeem)garandeert dat het grootste gevaar dat ontstaat bij een brand (de rook en hitte) wordt beheerst.

Rook- en Warmte-Afvoer zorgt voor de beveiliging van:

  • aanwezige personen;
  • gebouwen;
  • waardevolle voorwerpen zoals goederen en machines
  • het millieu;
  • de brandweer.

Brandveiligheid voor iedere toepassing:
Criteria voor een goed ontwerp

Het ontwerp van een brandventilatie-systeem wordt in eerste instantie gebaseerd op regelgeving. Naast deze voorschriften dient men ook rekening te houden met bouwcriteria in verband met de geldende plaatselijke bouwverordeningen en de bijzondere bouwvoorschriften voor de verschillende typen gebouwen.

Colt beschikt over de deskundigheid om op iedere vraag met betrekking tot de specifieke wensen van de architect en de opdrachtgever een antwoord te geven. Niet alleen wordt hierbij rekening gehouden met de thermische, akoestische, statische en esthetische eisen, ook worden voor bijzondere ontwerpen, die niet direct binnen de regels vallen, toch oplossingen gezocht. Colt heeft hiervoor uniek gereedschap ter beschikking. Zoals CFD, een simulatietechniek waarmee vooraf voor ieder ontwerp de invloeden en hun effecten in kaart gebracht en getest kunnen worden.

.

RWA speciale gebieden
© 2019 Colt International Licensing Limited. - People feel better in Colt conditions