Brandbeveiliging en flashover

Een flash-over of vlamoverslag is de gevaarlijkste fase van een brand.

Wat is een flashover?

Bij een flashover ontvlamt alles wat maar enigszins brandbaar is en ontstaat een uitslaande vuurzee of vuurbal.

Hoe ontstaat een flashover?

Dit fenomeen doet zich voor als bij een brand de rookgassen niet worden afgevoerd en ze zich opstapelen in een gesloten ruimte. De temperatuur blijft oplopen en de warmte wordt zo intens dat de rooklaag zijn zelfontbrandingstemperatuur heeft bereikt en ontsteekt. Dit gebeurt bij temperaturen van 250° tot 350°C, afhankelijk van de materialen die branden. De vuurbal die ontstaat heeft zeer hoge temperaturen, tot 600°C.

De ventilatie-geïnduceerde flashover ontstaat  wanneer de rookgaslaag haar zelfontbrandingstemperatuur heeft bereikt en er zuurstof wordt toegevoegd, bijvoorbeeld door een deur die geopend wordt of een raam dat breekt.

Bij moderne gebouwen is de kans op flashover nog groter: gebouwen worden steeds beter geïsoleerd, de warmte blijft meer binnen, ook in geval van brand, en dit leidt dus tot snellere brandontwikkeling.

Hoe een flashover vermijden?

Wanneer in een gebouw rookluiken geïnstalleerd zijn, zullen die ervoor zorgen dat een deel van de rookgassen afgevoerd worden. De temperatuur loopt dan niet te sterk op en het gevaar op vlamoverslag zal sterk gereduceerd worden. Vanaf het begin van de brand wordt de ruimte verlucht en blijft de temperatuur en de concentratie aan onverbrande gassen onder controle. Het flash-over proces wordt zo vertraagd en/of vermeden.

Voordelen rookgasafvoer (RWA)

Door het afvoeren van de rookgassen

  • blijft er ook meer zichtbaarheid in het gebouw en
  • kan de brandweer zekerder en vlotter een interventie uitvoeren.
  • De evacuatie van aanwezige personen kan bovendien veiliger verlopen omdat er een rookvrije zone onder de opgebouwde rooklaag wordt gecreëerd.