Uitbreiding stelplaatsen

Voor de uitbreiding van de bestaande stelplaatsen voor tram & bus werd er gekozen om zowel de bestaande als de nieuwe hallen te voorzien van een RWA-installatie conform de Belgische norm.

Na diverse onderhandelingen met de aannemer "Bouwbedrijf Serck", werd er uiteindelijk gekozen voor Colt International om deze werken uit te voeren. Na overleg met het "Studiebureel Stockman" en het overhandigen van de diverse berekeningsnota's, werden de rookluiken gedimensioneerd. Een extra moeilijkheid was dat een aantal rookluiken ingepast moesten worden in bestaande polyesterlichtstraten. Door de schuine opstanden, dienden de flensen van de rookluiken speciaal aangepast te worden.

Colt systeem
  • Rookluiken
Onze klant
  • Client: de Lijn
  • Locatie: Gent - Brugge
© 2019 Colt International Licensing Limited. - People feel better in Colt conditions