Ventilatieconcept - Ventilatiesysteem Luchttoevoereenheden, Luchtkousen en Luchtverdeling

Een woud van luchtkousen

Om een goede luchtbalans te bereiken moest een enorme hoeveelheid lucht tochtvrij worden binnengebracht. Om dit te bereiken werden 100 luchtkousen langs de kolommen aangebracht, waardoor de mensen op de productievloer weer tevreden zijn.

Hoogste rendement op werkniveau

Te hoge temperaturen, onderdruk, dampen. Het gevolg is veelal ontevreden werknemers. Daf Trucks N.V. in Westerlo schakelde Colt in om hiervoor een oplossing te ontwerpen. Om een goede luchtbalans te bereiken moest een enorme hoeveelheid lucht per uur verplaatst worden (700.000 m³ - 6 verversingen per uur) zonder tocht te veroorzaken. Een woud van 100 luchtkousen, verticaal langs de kolommen aangebracht, zorgt ervoor dat frisse buitenlucht op werkniveau ingeblazen wordt en de mensen op de productievloer weer tevreden zijn. We hebben een gesprek met de werktuigbouwkundig projectleider bij DAF en in die hoedanigheid de verantwoordelijke voor de gebouwen.

Klimaat assenhal

In Westerlo (ca. 2.000 werknemers in ploegendienst) worden per dag 110 cabines en zo'n 400 assen geproduceerd. Het vervaardigen van de assen vindt plaats in de zgn. assenhal, een productiehal van 24.000 m² waarin per ploeg zo'n 240 mensen werken. Om te zorgen dat deze mensen comfortabel kunnen werken, vooral ook in de zomermaanden, was het noodzakelijk het klimaat in deze hal te verbeteren.

DAF: "Door de interne warmtebelasting, afkomstig van de machines en zonne-instraling door de lichtstraten, loopt de ruimtetemperatuur enorm op. Mensen ervaren dit als onaangenaam en gaan klagen. Daarnaast hadden we een sterke onderdruk doordat de machines eigen afzuiging hebben en voor transport de deuren regelmatig openstonden. Hierdoor ontstaan luchtstromingen die tocht veroorzaken. Bovendien wordt in deze hal veel metaal bewerkt en gelast. Vroeger hing hier een mist van dampen. Deze moesten efficiënt worden afgevoerd. We hebben Colt gevraagd een voorstel te doen om dit op te lossen. We stelden hierbij als eis dat de temperatuur in de hal, op werkniveau, niet meer dan 3° boven de buitentemperatuur mocht komen. Onze eigen commissie voor veiligheid en gezondheid is van het begin af aan volledig bij het ontwerp betrokken."

Klimaat assenhal

Meten is weten

Om een beeld te kunnen vormen van de noodzakelijke maatregelen heeft Colt metingen uitgevoerd. De resultaten van deze metingen werden getoetst aan de NEN-ISO 7730 norm, de norm voor thermische behaaglijkheid. De doelstelling van deze norm is tweeledig. Enerzijds is het een methode om de thermische gewaarwording aan te geven en de mate van onbehaaglijkheid te voorspellen bij een bepaalde binnenconditie. Anderzijds kan de norm gebruikt worden om aanvaardbare voorwaarden voor behaaglijkheid aan te geven. Met behulp van computerprogramma's kan snel bepaald worden wat het effect van veranderingen is.

Het ventilatieconcept

DAF: "Het gehele systeem is opgebouwd uit verschillende onderdelen. Een verwarmingsgroep voor de verwarming. Een ventilatiesysteem bestaande uit 50 stuks mechanische luchttoevoereenheden (type Colt Tristar) die elk 7.000 m³ per uur toevoeren, 3 make-up-air eenheden (type Colt Concord) die ieder 35.000 m³ lucht per uur behandelen. Deze eenheden waren nodig voor de luchthuishouding. Ze compenseren de productie-afzuiging en vangen zo de onderdruk op. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de 7 bestaande ventilatiegroepen die gekoppeld zijn aan de luchtkousen. Tot slot wordt ook gebruik gemaakt van de aanwezige Colt brandventilatieluiken in het dak. De aansturing gebeurt in drie stappen. Bij 15°C worden de verwarmingsgroepen uitgeschakeld en treden de Tristars in werking. Bij 23°C komen de 7 ventilatiegroepen erbij en bij 25°C gaan ook de natuurlijke brandventilatieluiken open. Bij iedere stap wordt natuurlijk ook de luchtafzuiging opgestart om de luchtbalans niet te verstoren."
De Tristars, 50 ventilatiegroepen met gedeeltelijke recirculatie kunnen tijdens de warmere periodes zorgen voor een variabel luchtdediet. De Concords draaien continu en de geïntegreerde gasverwarming zorgt in de koudere maanden voor een juiste inblaastemperatuur. De gehele installatie werkt automatisch en wordt aangestuurd door het gebouwbeheersysteem. Hierin kunnen zowel gewenste binnentemperatuur, minimale en maximale inblaastemperatuur en tijdstippen van inschakelen geprogrammeerd worden.

Het ventilatieconcept

Luchtverdeling

Het ventilatieconcept steunt erop om frisse buitenlucht op een zo laag mogelijk niveau toe te voeren en warme lucht op hoog niveau af te voeren. De luchttoevoer gebeurt door middel van 100 luchtkousen, verticaal langs de kolommen geplaatst. Enerzijds omdat horizontale plaatsing door de machines, kraanbaan e.d. niet mogelijk was, anderzijds omdat op deze manier de lucht zo dicht mogelijk bij de werkplekken ingebracht kan worden. Het toepassen van luchtkousen heeft als voordeel dat gezorgd kan worden voor een zeer hoog luchtdebiet met een zeer lage luchtsnelheid. DAF: "Wanneer de lucht zo laag mogelijk ingeblazen wordt, levert dit het meeste rendement op. De lucht komt nu direct bij de werkplek. Om een goede luchtverdeling en geen tochtklachten te krijgen hebben we gekozen voor luchtkousen. Er moest namelijk een enorme hoeveelheid lucht verplaatst worden. Iedere kous voert 7.000 m³ lucht per uur toe op de werkplek en toch veroorzaakt dit geen tochtverschijnselen."
De luchtkousen zijn vervaardigd van robuust en brandvrij materiaal, speciaal geschikt voor toepassing in een industriële omgeving.

Beter leefklimaat

DAF is tevreden: "Dit meervoudige ventilatiesysteem zorgt voor een beter leefklimaat. Ook de dampen worden beter afgezogen. Het is een groot verschil, een hele verbetering. Wij, vooral ook de mensen op de productievloer, zijn goed tevreden. Ook over de manier waarop het verlopen is. Het aanpassen van de luchtkanalen en het installeren van de kousen in de hal moest namelijk gebeuren terwijl de productie gewoon doorging. Dit is tot stand gebracht door het goed te regelen met de mensen op de werkvloer."

DAF Trucks N.V. is sinds 1996 een dochter van het amerikaanse PACCAR Inc., een van 's werelds grootste producenten van zware trucks. DAF Trucks ontwikkelt en produceert middelzware en zware trucks, twee-, drie- en vierassers in de klasse van 16 ton en meer. DAF beschikt over moderne productiefaciliteiten in Eindhoven (NL) en in het Belgische Westerlo. In totaal worden hier zo'n 25.000 trucks per jaar geproduceerd. Alle trucks worden 'built-to-order' geproduceerd, wat inhoud dat iedere truck vooraf verkocht is aan een klant en op maat gesneden wordt geleverd. De hoofddirectie is gevestigd in Eindhoven. Hier staat ook de truck assemblagefabriek waar de vrachtwagens rijklaar gemaakt worden. In Westerlo worden de cabines geassembleerd en de assen geproduceerd.

Colt Concept
  • 50 stuks mechanische luchttoevoereenheden, type Tristar
  • 3 stuks Make-up-air eenheden, type Concord
  • Er word ook gebruik gemaakt van de bestaande ventilatiegroepen en brandventilatieluiken
Onze klant
  • Client: DAF Trucks N.V.
  • Localisation: Westerlo
© 2019 Colt International Licensing Limited. - People feel better in Colt conditions